Нормативні документи

Звіт про результати дослідження якості освітнього середовища як виховного простору ( 13 жовтня 2023 р )

Результати проведення внутрішнього моніторингу
якості освіти Пустомитівського ліцею №2 імені Василя Кучабського
Пустомитівської міської ради Львівського району Львівської області за 2021-2022 н.р.

Напрям 1. Освітнє середовище

Напрям 2. Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти

Напрям 3. Оцінювання педагогічної діяльності

Напрям 4. Управлінські процеси закладу. Файли для перегляду:

Вимога 4.1. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань.

Вимога 4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм.

Вимога 4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

Вимога 4.4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою
Вимога 4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності


Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Пустомитівського закладу загальної середньої освіти №2 І-ІІІ ступенів імені Василя Кучабського

Стратегія розвитку
Пустомитівського закладу загальної середньої освіти
№2 І-ІІІ ступенів імені Василя Кучабського

СТАТУТ ШКОЛИ (нова редакція)

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб

Положення про академічну доброчесність

ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти

Типові освітні програми. Нормативний путівник на 2020-2021 н/р

Правила внутрішнього розпорядку для учнів школи

Права та обов’язки учнів школи

Структура та органи управління

Освітня програма КЗ ПРР “Пустомитівський ЗЗСО №2 І-ІІІ ступенів імені Василя Кучабського” на 2019-2024 навчальний рік