Умови доступності


Інклюзивне навчання в школі
Кожна дитина – особлива. Незалежно від стану здоров‘я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, кожна людина має право на повноцінне життя, освіту, якість якої не відрізняється від якості освіти решти людей. Саме цей принцип є основним в організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Закон України «Про освіту» визначив поняття особи з особливими освітніми потребами. Це «особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту».
Сьогодні інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами впроваджують з метою реалізації їхнього права вибору навчального закладу та форми навчання. Однією з форм навчання є нова, але визнана в багатьох країнах світу інклюзивна форма освіти, яка забезпечує безумовне право кожної дитини навчатися в загальноосвітньому закладі за місцем проживання.

Школа співпрацює з Інклюзивно-ресурсним центром Пустомитівської районної ради, де можуть отримати консультації  педагогічні працівники, батьки та учні з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

В школі створюються сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами, а саме:

  • – заклад повністю забезпечений необхідними навчальними площами;
  • – обладнано пандус;
  • – виконано поточний ремонт класних кімнат.

Усі основні приміщення школи мають природне освітлення. Світло на робочі місця падає ліворуч. При оздоблені навчальних приміщень враховано такі вимоги: стіни світлих тонів; меблі, парти – кольору натурального дерева; стелі, віконні рами – білі. Розташування меблів і обладнання, декоративних рослин сприяє максимальному використанню денного світла і рівномірному освітленню приміщень. З вересня по травень у приміщеннях рівень освітлення підвищується за допомогою штучного освітлення. У закладі дотримується повітряно – тепловий режим. Приміщення  обладнані системами центрального опалення та вентиляції, що забезпечують сприятливі мікрокліматичні умови внутрішнього середовища. Чистота повітря у закладі забезпечується регулярністю вологого прибирання, використанням всіх видів провітрювання (наскрізне, кутове, однобічне).

Навчальні меблі класних кімнат відповідають віковим та морфофункціональним особливостям дітей, враховується специфіка освітнього процесу.

Корекційно-розвиткові заняття учнів з особливими освітніми потребами вчителі-логопеди та практичні психологи проводять згідно індивідуальних навчальних планів у спеціально облаштованих для цього приміщеннях.

Шкільна та пришкільна території підтримуються в належному стані.

Школу облаштовано пандусом але спеціальний підйомник, як засіб доступності для людей з порушеннями опорно-рухового апарату відсутній; потребують спеціального обладнання санітарні кімнати та туалети.

Таким чином, враховуючи державні норми доступності будівлі закладу освіти, школа може надавати освітні послуги особам з легкими порушеннями опорно-рухового апарату, зору, інтелектуального розвитку та інших маломобільних груп населення.

Батькам для вчасної та ефективної організації інклюзивного навчання необхідно:

  • – забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в інклюзивно-ресурсному центрі (ІРЦ);
  • – подати документи для зарахування дитини до закладу загальної середньої освіти;
  • – співпрацювати з фахівцями під час складання індивідуальної програми розвитку (ІПР);

У 2021-2022 н. р. в школі працює 4 інклюзивних класи, в яких навчається 5 учнів. Вчителі та асистенти вчителів в роботі керуються:

  • – листом МОН від 31.08.2020 р. №1/9 – 495 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному році»
  • – положенням про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами
  • – наказом «Про організацію інклюзивного навчання у Пустомитівському ліцеї №2»